Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996
DOI:
10.48261
O czasopiśmie

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” to rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w Polsce Ludowej: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury, jednostek paramilitarnych oraz organów bezpieczeństwa innych krajów bloku wschodniego.

Czasopismo jest periodykiem historycznym, skierowanym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych podejmujących w swych badaniach wyżej wymienione obszary tematyczne.
W czasopiśmie publikowane są: oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, artykuły recenzyjne (recenzje naukowe), recenzje, dokumenty źródłowe i biogramy.

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” jest indeksowany w bazach czasopism naukowych:
BazHum, Biblioteka Nauki, ERIH PLUS, Index Copernicus International i Polska Bibliografia Naukowa.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND 

Statystyki odwiedzin wg państw

Call for papers

Zachęcamy czytelników, aby zapisywali się do serwisu powiadomień o publikacjach. Użyj linku Rejestracja  znajdującego się na górze strony głównej czasopisma. Rejestracja zapewni Ci otrzymywanie spisu treści w wiadomości email. Ta lista również umożliwia czasopismu zdobywania pewnego poziomu wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz Politykę prywatności czasopisma, która gwarantuje czytelnikom, że ich nazwa i adresy email nie będą wykorzystane w innych celach.

Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma, zanim wyślą zgłoszenie, lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Zachęcamy badaczy, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być dla badaczy odpowiedni, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą (zobacz Open Journal Systems).

Ostatnio opublikowane numery