Konferencje naukowe i debaty

Pod patronatem redakcji organizowane są doroczne konferencje naukowe. Wystąpienia prelegentów stanowią podstawę do przygotowania działów tematycznych czasopisma w kolejnym roku.

 

6–7 czerwca 2024 r., Lublin – międzynarodowa konferencja naukowa „Aparat represji – podmiot wykonawczy w systemie sowieckim – historia i perspektywy badawcze”.

Informacje o konferencji


18–19 maja 2023 r., Kraków – ogólnopolska konferencja naukowa „Za kulisami bezpieki. Jednostki pomocnicze UB-SB na tle codziennego funkcjonowania aparatu represji PRL (1944–1990)”.

Program i relacja z konferencji


26–27 maja 2022 r., Kraków – ogólnopolska konferencja naukowa „W sieci zależności. Relacje Urzędu/Służby Bezpieczeństwa z innymi instytucjami Polski »ludowej« i tajnych służb państw bloku sowieckiego”.

Program i relacja z konferencji


27 maja 2021 r., Kraków – ogólnopolska konferencja naukowa „Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990”.

Program i relacja z konferencji


Dyskusja wokół nr 20 (2022) rocznika „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”

Uczestnicy: dr Witold Bagieński, dr hab. Władysław Bułhak, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, dr hab. Cecylia Kuta. Prowadzenie: dr Grzegorz Wołk


Dyskusja wokół nr 18 (2020) rocznika „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”

Uczestnicy: dr hab. Władysław Bułhak, dr Piotr Chmielowiec, dr hab. Adam Dziurok, dr hab. Filip Musiał, dr Paweł Skubisz. Prowadzenie: Rafał DudkiewiczPunktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND