Recenzenci

Recenzenci w 2023 r.:


 • prof. Gordan Akrap (University North)
 • dr hab. Tomasz Balbus (Dolnośląska Szkoła Wyższa, IPN)
 • dr Tomasz Ceran (IPN)
 • dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr Daniel Czerwiński (IPN)
 • dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum, Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Waldemar Handke (Politechnika Koszalińska, Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie im. Tadeusza Łopuszańskiego)
 • dr Marek Hańderek (Uniwersytet Jagielloński, IPN)
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski, Wojskowe Biuro Historyczne)
 • dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Monika Komaniecka-Łyp (IPN)
 • dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska)
 • dr Rafał Kościański (IPN)
 • dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN)
 • dr hab. Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu)
 • prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Przemysław Piątek (IPN)
 • dr hab. Patryk Pleskot (Uniwersytet Rzeszowski, IPN)
 • dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej)
 • dr Michał Siedziako (Uniwersytet Szczeciński, IPN)
 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Jarema Słowiak (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Mateusz Sokulski (Uniwersytet Śląski, IPN)
 • dr Mirosław Surdej (IPN)
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, IPN)
 • dr hab. Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Bartłomiej Szyprowski (Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga)
 • dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Daniel Wicenty (Uniwersytet Gdański, IPN)
 • dr hab. Andrzej Zaćmiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • dr hab. Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, IPN)
 • dr hab. Dominik Zamiatała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr hab. Andrzej Zawistowski (Szkoła Główna Handlowa, Instytut Pileckiego)
 • dr Joanna Żelazko (IPN)

Recenzenci w 2022 r.:


 • dr hab. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański, Muzeum Stutthof)
 • dr hab. Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr Tomasz Gałwiaczek (IPN)
 • dr Filip Gańczak (IPN)
 • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum)
 • dr Grzegorz Goryński (Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach)
 • dr hab. Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Joanna Kurczab (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Cecylia Kuta (IPN, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • dr hab. Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego)
 • dr Paweł Libera (IPN)
 • dr hab. Sebastian Ligarski (IPN)
 • dr Bernard Linek (Instytut Śląski)
 • dr hab. Rafał Łatka (IPN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr Paweł Mazur (IPN)
 • dr hab. Ryszard Michalak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Jan Miłosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska)
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN, Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Tadeusz Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej)
 • prof. dr hab. Jan Sielezin (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Arkadiusz Słabig (Akademia Pomorska)
 • prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Jacek Wołoszyn (IPN)
 • prof. dr hab. Andrzej Zaćmiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • prof. ndzw. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego)

Recenzenci w 2021 r.:


 • prof. dr hab. Wołodymyr Baran (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki), dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej),
 • dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski),
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (IPN, Uniwersytet Zielonogórski),
 • prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska),
 • dr hab. Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego),
 • prof. zw. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu),
 • dr hab. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza),
 • dr hab. Łucja Marek (IPN),
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Polska Akademia Nauk),
 • dr Tomasz Niklas (Wojskowe Biuro Historyczne),
 • dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska),
 • dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska),
 • dr Bolesław Piasecki (Akademia Sztuki Wojennej),
 • dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski),
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN),
 • dr Przemysław Ruchlewski (Europejskie Centrum Solidarności),
 • dr hab. Piotr Semków (Akademia Marynarki Wojennej),
 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski),
 • ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II),
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski),
 • prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski),
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański),
 • ks. dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu),
 • dr hab. Andrzej Zaćmiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego),
 • prof. ndzw. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego)

Recenzenci w 2020 r.:


 • dr Dieter Bacher (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung)
 • prof. Stefano Bottoni (Università degli Studi di Firenze)
 • dr Marcin Bukała (IPN)
 • dr hab. Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Przemysław Gasztold (IPN)
 • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr hab. Aleksander Gubrynowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Tytus Jaskułowski (IPN)
 • dr Marek Jedynak (IPN)
 • dr Marcin Kasprzycki (IPN)
 • prof. dr hab. Piotr Kołakowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • dr Joanna Kurczab (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • dr hab. Sebastian Ligarski (IPN)
 • dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu)
 • dr hab. Łucja Marek (IPN)
 • ppłk dr hab. Witold Mazurek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (Uniwersytet Śląski)
 • ks. dr hab. Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr hab. Leszek Pawlikowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • dr Bolesław Piasecki (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN)
 • dr Sebastian Rosenbaum (IPN)
 • dr Peter Ruggenthaler (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung)
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański)
 • dr Paweł Ukielski (Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • dr Michał Wenklar (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr hab. Jarosław Wołkonowski
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr hab. Dominik Zamiatała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND