Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny:


Redaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego

Sekretarz redakcji


Członkowie redakcji


Rada Naukowa

  • prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
  • dr Petr Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů)
  • prof. Thomas Wegener Friis (University of Southern Denmark)
  • dr Douglas Selvage (Humboldt-Universität zu Berlin)
  • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)


Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND