Nr 4 (2023)

ISSN:
2719-4086
eISSN:
2957-1413
DOI:
10.48261
O czasopiśmie

Polish-Jewish Studies” to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), które powstało pod szyldem Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r. Jest dedykowane relacjom polsko-żydowskim na ziemiach polskich w XX wieku.
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 20 punktów (w wykazie z 5 stycznia 2024 r.) (40 pkt. - w wykazie z 2023 r.; w wykazie z 2021 r. - 20 pkt.).

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND 

Statystyki odwiedzin wg państw

Call for papers

Trwa zbieranie artykułów do tomu 6 (2025)
uprzejmie informujemy, że redakcja czasopisma naukowego „Polish-Jewish Studies” rozpoczęła nabór tekstów do szóstego tomu. (więcej)

Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się zO czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Zachęcamy badaczy, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być dla badaczy odpowiedni, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą

Ostatnio opublikowane numery