Zespół redakcyjny

Redakcja


Redaktor naczelny:

 • dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Zastępca redaktora:

 • dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej – Kraków)

Sekretarz:

 • dr Alicja Gontarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/ Instytut Pamięci Narodowej)

Sekretarz:

 • dr Roman Gieroń (Instytut Pamięci Narodowej – Kraków)

Członkowie:

 • dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski/Instytut Pamięci Narodowej – Rzeszów)
 • dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej – Szczecin)
 • dr Mateusz Szpytma (Instytut Pamięci Narodowej)
 • dr hab. Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej – Lublin)

 

Rada Naukowa


 • prof. Marek Jan Chodakiewicz (The Institute of World Politics)
 • ks. prof. Przemysław Kantyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 • dr hab. Bogdan Musiał
 • prof. John Radzilowski (University of Alaska)
 • dr hab. Przemysław Różański, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • prof. Peter Stachura (University of Stirling, emeritus)
 • dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Stanisław Wiech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

Kontakt


dr Alicja Gontarek
Kom. 698 992 301
alicja.gontarek@ipn.gov.pl

dr hab. Sebastian Piątkowski
sebastian.piatkowski@ipn.gov.plPunktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND