Polityka repozytoryjna

Redakcja czasopisma przechowuje złożone i opracowywane teksty we własnym repozytorium dokumentacyjnym dostępnym do celów redakcyjnych i wyłącznie dla zespołu redakcyjnego.

Artykuły opublikowane są przechowywane i umieszczane jako oddzielne rekordy na stronie internetowej czasopisma i we współpracujących repozytoriach.

Redakcja zezwala autorom na użycie ostateczniej opublikowanej wersji artykułu (pliku PDF) w celu archiwizacji we własnym repozytorium (osobistej stronie internetowej autora, akademickiej stronie internetowej, na profilach w platformach akademickich jak np. Academia lub Research Gate) lub / i zarchiwizowania w repozytorium instytucjonalnym (na serwerze non-profit). Opis bibliograficzny publikacji, link do strony wydawcy lub identyfikator DOI winien być ujęty w opisie artykułu.Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND