Polityka otwartego dostępu

Prawa autorskie do zawartości czasopisma należą do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Artykuły są publikowane w internecie w wolnym dostępnie na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND.

Elektroniczne wersje artykułów są publikowane w internecie gdy odpowiednie pliki będą w dyspozycji redakcji, jednakże nie wcześniej jak po zamknięciu zawartości numeru.Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND