O czasopiśmie

Polish-Jewish Studies” to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), które powstało pod szyldem Instytutu Pamięci Narodowej w 2020 r. Jest dedykowane relacjom polsko-żydowskim na ziemiach polskich w XX wieku.
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 20 punktów.

W czasopiśmie publikowane są prace na temat szeroko rozumianych relacji polsko-żydowskich i kontekstów z tą problematyką związanych. Równolegle periodyk poświęcony jest dziejom Żydów na ziemiach polskich w XX w. Celem czasopisma jest stworzenie platformy naukowej służącej badaniom empirycznym i teoretycznym na powyższe tematy. Przyjmowane są prace z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND