Kontakt

Główna osoba do kontaktu

dr Alicja Gontarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/ Instytut Pamięci Narodowej

Wsparcie techniczne

LIBCOM (podaj tytuł czasopisma)