Recenzenci

Recenzenci tomów


 • dr hab. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Przemysław Różański (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. prof. Krzysztof Kosiński (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • prof. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Muzeum Getta Warszawskiego)

  Recenzenci artykułów
 • dr Przemysław Benken (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie)
 • dr Dawid Golik (Instytut Pamięci Narodowej / Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Martyna Grądzka-Rejak (Instytut Pamięci Narodowej / Muzeum Getta Warszawskiego)
 • dr hab. Mariusz Krzysztofiński (Instytut Pamięci Narodowej)
 • dr hab. Dariusz Libionka (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
 • dr Emil Noiński (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
 • ks. prof. Bogdan Stanaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. Zbigniew Zaporowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Muzeum Getta Warszawskiego)
 • dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Jacek Andrzej Młynarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach)
 • dr Marcin Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej)
 • dr Ewa Rogalewska (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku)
 • dr Martyna Rusiniak-Karwat (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk / Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)
 • dr Rafał Sierchuła (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu)
 • prof. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND