Pokaż Nr 3 (2022)

Nr 3 (2022)

ISSN:
2719-4086

eISSN:
2957-1413
Dział: Recenzje/Polemiki

Refleksje na marginesie wystawy o niemieckich badaniach antropologicznych rodzin żydowskich w Tarnowie w 1942 roku

Polish-Jewish Studies, Nr 3 (2022), strony: 419-431

Data publikacji: 2023-04-05

https://doi.org/10.48261/pjs220315

Margit Berner, Letzte Bilder. Die “rassenkundliche” Untersuchung Jüdischer Familien im Ghetto Tarnów 1942/Final Pictures: The 1942 ‘Race Study’ of Jewish Families in the Tarnów Ghetto, Berlin–Leipzig 2020

Der Kalte Blick. Letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnów. Katalog zur Ausstellung/The Cold Eye. Final Pictures of Jewish Families from the Tarnów Ghetto. Exhibition catalogue, red. K. Vohland et al., Berlin 2020.

              Pokaż Nr 3 (2022)

Nr 3 (2022)

ISSN:
2719-4086
eISSN:
2957-1413

Data publikacji:
2023-04-05

Dział: Recenzje/Polemiki