Tom 42 Nr 2 (2023)

ISSN:
1427-7476
DOI:
10.48261
O czasopiśmie

Czasopismo naukowe poświęcone historii najnowszej wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, ukazuje się od 2002 r. Jest półrocznikiem zawierającym materiały dotyczące historii XX wieku. Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, materiały i dokumenty, recenzje i polemiki oraz sprawozdania z konferencji naukowych. Periodyk jest skierowany do szerokiego kręgu odbiorców zawodowo i amatorsko zajmujących się badaniem przeszłości. (więcej)

"Pamięć i Sprawiedliwość" jest indeksowane w bazach czasopism naukowych:

ESCI Web of Science, CEEOLERIH PLUS, Index Copernicus International, BazHum, Biblioteka Nauki, Polska Bibliografia Naukowa.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
100 (2024 r.; 140 - w wykazie z 2023 r., 100 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscyplinyhistoria, literaturoznawstwo, etnologia i antropologia kulturowa, polonistyka, ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Sławomir Kalbarczyk

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND 

Statystyki odwiedzin wg państw

Call for papers

Informacja o 44. numerze czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (termin nadsyłania artykułów: 30 kwietnia 2024 r.)
 
Tematem przewodnim 44. numeru półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”, który ukaże się w drugiej połowie 2024 r., będzie życie i działalność wybitnego pisarza Sergiusza Piaseckiego. (więcej)

 

Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Zachęcamy badaczy naukowych, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być odpowiedni dla badaczy, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą.

Ostatnio opublikowane numery