Zespół redakcyjny

Redakcja


Redaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego:

Sekretarze redakcji:

    Komitet redakcyjny:


 • dr hab. Konrad Białecki - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Poznaniu/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://orcid.org/0000-0002-4532-8873
 • dr Cosmin Budeanca - Instytut Badania Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiej Emigracji, Rumunia
 • dr Peter Jašek - Instytut Pamięci Narodu, Słowacja
 • dr hab. Sławomir Cenkiewicz - Akademia Piotrkowska
 • dr Ladislav Kudrna - Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, Czechy
 • dr hab. Cecylia Kuta - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, https://orcid.org/0000-0001-9485-3239
 • dr Sebastian Pilarski - Biuro Badań Historycznych IPN
 • dr hab. Patryk Pleskot - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie/Uniwersytet Rzeszowski, https://orcid.org/0000-0001-5627-8325
 • dr Andrij Rukkas - Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, https://orcid.org/0000-0003-2086-3463
 • dr hab. Mirosław Szumiło - Biuro Badań Historycznych IPN/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, https://orcid.org/0000-0002-4866-8611
 • dr Janos Tischler - Węgry