Nr 12 (2023)

ISSN:
2545-3424
eISSN:
2299-890X
DOI:
10.48261
O czasopiśmie

Rocznik naukowy wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra".

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 40 punktów (wykaz 5.01.2024)

Archiwalne numery czasopisma dostępne są na stronie: http://komunizm.net.pl/

Indeksowane w: ERIH PLUS; BazHum; CEJSH;  IC Journals Master List;  PBN - Polska Bibliografia Naukowa

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 (2024 r.) (70 - 2023 r., 40 - w wykazie z 2021 r.)


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie


Redaktor naczelny: dr hab. Adam Dziuba

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND 

Statystyki odwiedzin wg państw

Call for papers

Zachęcamy czytelników, aby zapisywali do serwisu powiadomień o publikacjach. Użyj Rejestracja linku znajdującego się na górze strony głównej czasopisma. Rejestracja zapewni czytelnikowi otrzymywanie Spisu treści w wiadomości email dla każdego wydania czasopisma. Ta lista również umożliwia czasopismu zdobywania pewnego poziomu wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz Politykę prywatności czasopisma, która gwarantuje czytelnikom, że ich nazwa i adresy email nie będą wykorzystane w innych celach.

Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Zachęcamy badaczy naukowych, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być odpowiedni dla badaczy, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą (zobacz Open Journal Systems).

Ostatnio opublikowane numery