Pokaż Nr 21 (2023)

Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996

Dział: Artykuły i studia

Relacje Biura Ochrony Rządu ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1975–1990. Zarys problemu

Paweł Miedziński

https://orcid.org/0000-0002-9029-211X

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie

Paweł Miedziński (ur. 1979) – doktor nauk historycznych, od 2005 r. pracownik szczecińskiego oddziału IPN. Zajmuje się m.in. historią fotografii prasowej, peerelowską kulturą popularną, służbami specjalnymi. Autor kilku albumów i artykułów poświęconych historii lokalnej oraz monografii Centralna Agencja Fotograficzna 1951–1991 (2021).

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Nr 21 (2023), strony: 111-138

Data publikacji: 2024-01-10

https://doi.org/10.48261/arprl232104

Abstrakt

Artykuł dotyczy relacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi MSW na polu ochrony osobistej oraz politycznej władz partyjnych i państwowych w latach 1975–1990. Każdy departament MSW był zobligowany do współpracy z Biurem Ochrony Rządu i korzystał jednocześnie z możliwości operacyjnych, jakie były w dyspozycji BOR podczas ochrony delegacji państwowych.


Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN).

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (CAW WBH).

Albrecht S., Ponto C., Córki chrzestne. Rozmowy w cieniu terroryzmu RAF, Warszawa 2013.

Barnas R.M., Terroryzm od Asasynów do Osamy bin Ladena, Wrocław 2001.

Gadowski W., Wojciechowski P., Tragarze śmierci, Warszawa 2010.

Gasztold P., Międzynarodowi terroryści w PRL – historia niewymuszonej współpracy, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 2.

Gasztold P., Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm, Warszawa 2017.

Grotowicz V., Terroryzm w Europie Zachodniej, Wrocław–Warszawa 2000.

Gontarczyk P., Bagieński B., Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR, Warszawa 2013.

Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.

Hołyst B., Terroryzm, t. 1, Warszawa 2011.

Kaczyński J., Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Warszawa 2013.

Kowalski L., Tajna historia Biura Ochrony Rządu. Bodyguardzi i janczarzy elit PRL-u, Warszawa 2021.

Kozłowski T., Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, Warszawa 2019.

Lipski J., Nalaskowska U., Status Biura Ochrony Rządu – instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2009, nr 1–2.

Lupar T., Pozłacana klatka. 344 dni internowania Lecha Wałęsy, Warszawa 2013.

Maniszewska K., Pionierzy terroryzmu europejskiego. Frakcja Czerwonej Armii, Kraków 2014.

Miedziński P., Lech Kowalski, „Tajna historia Biura Ochrony Rządu. Bodyguardzi i janczarzy elit PRL-u”, Fronda, Warszawa 2021, 654 s., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2021, nr 3 (38).

Miedziński P., Zamach na „prezydenta”, „Pamieć.pl” 2016, nr 6.

Nyzio A., Rakowiecka w remoncie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993, Warszawa 2020.

Sątowicz S., Byłem gorylem Gomułki i Gierka, Warszawa 2019.

Uhl-Herkoperec D., Słowiński P., Naturalnie wolno strzelać. Biografia Ulrike Meinhof. Rzecz o terrorze, seksie i polityce, Warszawa 2011.

Wołk G., Zamach na Spychalskiego, „Do Rzeczy” 2015, nr 7 (29).

Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

              Pokaż Nr 21 (2023)

Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996

Data publikacji:
2023-12-28

Dział: Artykuły i studia